page title icon CPO, CHIEF PRODUCT OFFICER

ROLL (2017-2019)

I KORTHET

Ansvarig för övergripande strategi och operativ Produkt- och Tjänsteutveckling av mobila och webbaserade B2B- och B2C-tjänster – Freelancing Business Administration, External Workforce Management och Freelancer/Company Assignment samt Kompetens/Uppdrags-matchning.
Ägare av övergripande roadmap för Produkt-/Tjänsteutbud, kravställan, funktions- och feature-specifikationer samt företagets digitala lösningar.
Ledamot av ledningsgrupp – representant för Produktutveckling och Teknik.

Lämna en kommentar