CIX ÄR MODELLEN FÖR SNABBARE FÖRÄNDRING

På ett par veckor avslöjar CIX var insatserna ska sättas in för att få fart på förändringen.
CIX analyserar organisationens kapacitet från sju perspektiv: Process, Struktur, Kompetens, Teknik, Data, Resurs, Kommunikation.

Det här är CIX från HiGear

Nuläget

CIX inventerar läget i den pågående förändringen och pekar på viktiga möjligheter och begränsningar. Det övergripande statusläget presenteras som ett tydligt nyckeltal.

Insikter

7 perspektiv täcker in alla vitala aspekter i förändringsprocessen, där varje del måste fungera effektivt för att förändringen ska bli framgångsrik och hållbar.

Rekommendationer

CIX ger insikt i vilka som är de viktigaste åtgärderna och hur de ska prioriteras, samt en övergripande plan för hur de första stegen ska genomföras.

1. DEFINITION OCH AVGRÄNSNING

Vi börjar med att sätta förutsättningarna för genomförandet och försäkrar oss tillsammans med relevanta nyckelpersoner att det råder samstämmighet kring uppdrag och mål. CIX är en agil metod som genomförs effektivt utifrån ett konkret schema.

2. PROCESS OCH KARTLÄGGNING

Nästa steg är en noggrann genomgång av den centrala processen, den som ska bära förändringen och som är nyckeln till hela förändringsarbetet. Här blir många av utmaningarna tydliga. 

3. DJUPINTERVJUER

Genom att intervjua, lyssna och gå på djupet tillsammans med nyckelpersonerna som kan förändringsprocessen får vi fram en bild av det verkliga läget. Vi utgår från de 7 olika perspektiven och skapar tillsammans en tydlig bild av hur de viktiga delarna i förändringsprocessen kan få fart.

4. ANALYS OCH PEER REVIEW

Så sammanställer och analyserar vi resultatet, och tar fram de konkreta rekommendationerna. Genom bidrag från flera av HiGears specialister ser vi till att alla perspektiv är med och är genomlysta och att helhetsbilden är korrekt.

5. RAPPORT OCH REKOMMENDATION

När de olika stegen är genomförda stämmer vi av och förankrar med dig som uppdragsgivare. Därefter presenterar vi slutresultatet och rekommendationerna från CIX-processen på ett konkret och tydligt sätt.


KOM IGÅNG MED CIX DIREKT

Se till att ditt förändringsarbete är snabbt, fokuserat och hållbart.