Våra produkter

Affärsstöttande innehållsuniversum

Vi hjälper er att ta fram en fungerande plan för att nå målen i er digitala innehållsverksamhet.

Vi levererar:

 • Digitala mål och delmål
 • Kanalprioritering
 • Handlingsplan
 • Datadriven arbetsmetodik
 • Uppsättning roller och ansvar

Datadrivet innehållsarbete

Vi levererar:

 • Datadriven arbetsmetodik
 • Löpande stöd/coachning av redaktionell personal
 • Löpande analys och rapporterWebbupphandling

Med vår erfarenhet som beställare och utvecklare av stora webbprojekt kan vi få ner dina kostnader och se till att sajten du beställer möter verksamhetens behov.

Vi levererar:

 • Kravspecifikation
 • Verksamhetsförankring
 • Beställarstöd
 • Projektledning

VD- och ledningsstöd

Vi ger dig personligt stöd i ditt arbete som ledare, för att genomföra framgångsrik förändring och nå dina övergripande mål. 

Vi levererar:

 • Beslutsstöd i operativa frågor
 • Coachning
 • Stöd relationen mot ägare
 • Långsiktigt perspektiv
 • Stöd i relationen mot ägare
 • Långsiktigt perspektiv

Förändringsledning

Vi hjälper dig att initiera och genomföra förändringsprojekt på ett hållbart sätt, med operativa specialister, fungerande verktyg och tydliga processer.

Vi levererar:

 • Analys
 • Projektledning
 • Stöttning
 • Handlingsplan
 • Förankrings- och kommunikationsstöd

Tjänster för uthyrning

Vi tillhandahåller en operativ specialist som får dina digitala kanaler att växa.

 • Nyhetsbrevsredaktörer for hire
 • SOME for hire
 • Styrelseordförande for hire
 • COO for hire
 • Digitalchef for hire
 • Chefredaktör for hire
 • Personalchef for hire
 • Teknisk projektledare

Fler produkter

 • Medarbetarenkäter
 • Skräddarsydda dashboards, GA4-powered
 • Skräddarsydd redaktionell planeringsplattform
 • Marknadsanalys
 • AI-utbildning