Våra produkter

Affärsstöttande innehållsuniversum

Vi hjälper er att ta fram en fungerande plan för att nå målen i er digitala innehållsverksamhet.

Vi levererar:

 • Digitala mål och delmål
 • Kanalprioritering
 • Handlingsplan
 • Datadriven arbetsmetodik
 • Uppsättning roller och ansvar

Datadrivet innehållsarbete

Vi levererar:

 • Datadriven arbetsmetodik
 • Löpande stöd/coachning av redaktionell personal

Webbupphandling

Vi levererar:

 • Kravspecifikation
 • Verksamhetsförankring
 • Beställarstöd
 • Projektledning

Tjänster

VD- och ledningsstöd

Vi ger dig personligt stöd i ditt arbete som ledare, för att genomföra framgångsrik förändring och nå dina övergripande mål. 

Vi levererar:

 • Beslutsstöd i operativa frågor
 • Coachning
 • Stöd relationen mot ägare
 • Långsiktigt perspektiv’Stöd relationen mot ägare
 • Långsiktigt perspektiv

Förändringsledning

Vi hjälper dig att initiera och genomföra förändringsprojekt på ett hållbart sätt, med operativa specialister, fungerande verktyg och tydliga processer.

Vi levererar:

 • Analys
 • Projektledning
 • Stöttning
 • Handlingsplan
 • Förankrings- och kommunikationsstöd

Tjänster for hire

Vi tillhandahåller en operativ specialist som får dina digitala kanaler att växa.

Nyhetsbrevsredaktörer for hire

SOME for hire

Styrelseordförande for hire

COO for hire

Digitalchef for hire

Chefredaktör for hire

Personalchef for hire

Teknisk projektledare

Produkter

Medarbetarenkäter

Skräddarsydda dashboards, GA4-powered

Skräddarsydd redaktionell planeringsplattform

Fredriks bollar och kvadranter