page title icon STRUKTURERAD FEEDBACK GER KVALITET I FÖRÄNDRINGEN

Du jobbar säkert redan med feedback. Men sättet vi ger (och tar emot) feedback varierar. Enormt. Eftersom det är ett kraftfullt verktyg kan en “felanvändning” motverka syftet och till och med gränsa till mobbning! Därför är det viktigt att det görs på rätt sätt.

Verktygets syfte är att skapa öppenhet. Genom att ge feedback till en kollega har du möjlighet att ge din bild av denne samt ge möjligheten för kollegan att förstå hur han eller hon uppfattas.
Värt att notera är att feedback inte är en dialog och det handlar inte om att berätta vad som är rätt eller fel. Det är en personlig reflektion runt en händelse eller ett beteende.

Så här ger du strukturerad feedback:
 1.  Använd formuleringar som “Jag upplever” eller “Jag tycker”. Aldrig “Du är”!

 2.  Formulera dig så kort och precist som möjligt så att ditt kärnbudskap verkligen når fram.

 3.  Var aktsam om mottagaren men var samtidigt tydlig med din uppfattning.

Några exempel:

“Jag upplever att du ofta är sur och kort på våra morgonavstämningar”.

“När du bara reser dig och går, känner jag att det blir svårt att lösa problemen tillsammans”.

“Jag tycker att du tar för mycket plats i våra möten och skulle önska att fler fick chans att framföra sina tankar”

Du som fått feedback kan välja att hantera informationen på olika sätt, men sträva alltid att nå så högt som möjligt i den här klassiska feedback-trappan som du hittar här nedanför.

Feedbacktrappan

feedbacktrappan