page title icon 10 punkter om affärsvärde

Vi tänkte resonera en stund om begreppet ”affärsvärde”. Det dyker frekvent upp i diskussioner i verksamheten, men saknar ofta en gemensam definition. Det används som argument (och ibland murbräcka) för att motivera initiativ och agerande. I många fall är definitionen av ”affärsvärde” = ”det som ger intäkter”.

Att driva förändringsprojekt baserat på den definitionen blir svårt. ”Det som ger intäkter” blandar nuvarande affärer med nya, är generellt samt pekar ofta på historisk och aggregerad data. Det krävs lite mer ansträngning från dig som ska leda förändringen för att affärsvärde ska bli ett användbart verktyg i verksamheten.

Ett konkretiserat affärsvärde ger möjligheter i förändringssammanhang: för att ange riktning, som stöd för prioritering och för att mäta effekten av initiativ.

Här följer några råd och dåd om hur du kan använda affärsvärde i förändringsarbetet.
Först 10 övergripande punkter om affärsvärdets användning. Vi följer upp med du exempel på ”byggstenar” som gör affärsvärdet enkelt att använda i dina förändringsprojekt.

  1.  Värdet med affärsvärde

Gemensamt överenskomna prioriteringar och agerande är avgörande för att lyckas med förändringsarbete. Ett otydligt formulerat affärsvärde ställer till problem från början. Om du väljer att använda affärsvärde som ledstjärna, se till att det är relevant och begripligt för alla som jobbar med och bidrar till förändringen.

  2.  Ett affärsvärde i delar …

Ta till ett klassiskt knep – dela upp helheten (affärsvärdet) i delar och tydliggör sammanhanget mellan dem. Om du jobbar top-down eller bottom-up spelar mindre roll, det viktigaste är att sambanden är tydliga och hur de gemensamt bidrar till affärsvärdet i sin helhet.

  3.  … som påverkar och engagerar alla

Du uppnår bättre effekt om du utgår från processen som ligger som grund för hela förändringsprojektet när du definierar affärsvärdet. Med samsyn över företagets avdelningsgränser om hur affärsvärdet skapas (och växer) har du förutsättningar att minimera “silotänk”.

  4.  När framtid utmanar nutid

Det är troligt att det uppstår situationer när den nuvarande verksamheten konkurrerar med det som ska uppnås med förändringsarbetet. Bestäm förutsättningarna för hur de ”kollisionerna” ska hanteras. Ett tydligt affärsvärde som prioriterar förändringen hjälper individerna i verksamheten att välja, plus att det stödjer uthållighet.

  5.  Håll uppe tempot

Mät gärna, mät ofta. Gör det enkelt att mäta, analysera och ha det tillgängligt i vardagen. Affärsvärde som baseras på omständliga processer, kräver individer med specialkompetens för att få fram och som redovisas en gång i kvartalet motverkar syftet. Så klart.

  6.  Skär och avgränsa

Ytterligare en aspekt när det gäller mätning är avgränsning. Segmentering och tidssatta mätperioder är exempel som ger bättre förutsättningar att mäta effekten av ett initiativ (dvs uppskattad ökning av affärsvärdet). Sträva efter att minimera ”brus” från omgivande faktorer.

  7.  Affärsvärdet över tid

Affärsvärdet kan och bör justeras över tid. När du exempelvis lanserar en ny digital tjänst kan en komponent av affärsvärdet utgå från antalet nerladdningar och aktivering av din nya applikation. När den komponenten har nått sina första delmål, kan den kompletteras med antal gånger en användare brukar tjänsten, tiden som hen spenderar i den, eller nyttjandet av specifika funktioner.

  8.  Glöm inte bort insatsen

En parameter som ibland glöms bort är insatsen som krävs för att skapa förutsättningarna för det nya, plus att underhålla det. Helt enkelt vad det kostar i tid, pengar och andra resurser. Det är givetvis upp till dig, men det finns ofta goda argument att ha med insatsen i uppbyggnaden av affärsvärdet.

  9.  Navigera och agera med affärsvärdet

Affärsvärdet ska driva verksamheten framåt, det ska tydligt visa utvecklingen av dina nya, utökade affärer. Lägg tid och kraft på att sätta upp, mäta, och framför allt prioritera och agera utifrån affärsvärdet. Och håll det uppdaterat, relevant och förankrat utifrån den fas förändringsprojektet befinner sig i.

 10.  Svarar inte på frågan “rätt eller fel”

Till sist. Det går inte att använda affärsvärdet för att bedöma om något är rätt eller fel, det ger däremot en konkret och gemensam modell för att prioritera nya initiativ och idéer. Värdera affärsvärdet rätt och du har tagit ett steg närmare att snabbare nå hållbar förändring.

Ett sidotips: Visualisera gärna affärsvärdet för att tydliggöra sammanhang och beroenden – hur det är uppbyggt, delarna som ökar affärsvärdet, det som minskar det, det som stimulerar och det som konkurrerar.

Lämna en kommentar