Ledning, Offshore Partner

Ledning, Offshore Partner

Uppdrag (2017-2019) Ledning, Offshore Partner I Korthet Utvärdering och upphandling av offshore-partner för expansion av utvecklingsteam. Följdes av operativ onboarding, ledning och coachning av offshore-teamet och dess medlemmar. Försäkran om operativ inriktning och...
Roadmap Management

Roadmap Management

Uppdrag (2014-2019) Roadmap Management I Korthet Ansvar för företagets övergripande roadmap för ingående digitala Produkter och Tjänster. Omfattade coachning av interna och externa intressenter (stakeholders) för samsyn och övergripande prioritering, strategisk och...
Ledningsgrupp – Startup/Tillväxt

Ledningsgrupp – Startup/Tillväxt

Uppdrag (2014-2019) LEDNINGSGRUPP – STARTUP/TILLVÄXT I Korthet Medlem av företagets ledningsgrupp genom dess startup- och tillväxtfaser, tolkning/konkretisering av grundaren/VD:ns företagsvision. Övergripande ansvar omfattade strategiska och operativa beslut och...
Ledningsgrupp – Startup/Tillväxt

Ledningsgrupp – turnaround

Roll (2004-2013) Ledningsgrupp – Turnaround I Korthet Ledamot i ledningsgrupp för kunskapsföretag inom samhällsbyggnadssektorn. Initialt fokus och uppdrag för nyformerad ledningsgrupp var en omedelbar turnaround, omfattande alla aspekter av företagets verksamhet...
Publicistisk Chef

Publicistisk Chef

Roll (2004-2010) Publicistisk Chef I Korthet Strategiskt och operativt ansvarig för företagets digitala och tryckta produkter och tjänster för kunskapsföretag inom samhällsbyggnadssektorn. Ledare för avdelningarna inom Publishing med ca 50 medarbetare plus externa...