Affärsorienterad CTO/CIO

Affärsorienterad CTO/CIO

Roll (2011-2013) Affärsorienterad CTO/CIO I Korthet Strategiskt och operativt ansvarig för företagets roadmap för utveckling av digitala B2B-tjänster som affärsorienterad IT-chef. Ledning och dimensionering av interna utvecklingsavdelningen, implementering av agila...
CCO – Chief Communications Officer

CCO – Chief Communications Officer

Roll (2014-2017) CCO – Chief Communications Officer I Korthet Etablering och genomförande av företagets digitala marknadsstrategi – egen/förtjänad media, social media, video samt bygga kännedom genom OOH-kampanjer. Utvärdering och upphandling av...
Affärsorienterad CTO/CIO

Affärsorienterad CTO

Roll (2014-2019) Affärsorienterad CTO I Korthet Ansvarig för företagets teknikstrategi och implementering av skalbar, moln-baserad teknik-arkitektur baserad på MS Azure, med utgångspunkt från företagets expansionsplaner. Ansvar för att accelerera produkt- och...
Affärsorienterad CTO/CIO

CPO – Chief Product Officer

Roll (2017-2019) CPO, CHIEF PRODUCT OFFICER I Korthet Ansvarig för övergripande strategi och operativ Produkt- och Tjänsteutveckling av mobila och webbaserade B2B- och B2C-tjänster – Freelancing Business Administration, External Workforce Management och...