Uppdrag (2014-2019)

Roadmap Management

I Korthet

Ansvar för företagets övergripande roadmap för ingående digitala Produkter och Tjänster. Omfattade coachning av interna och externa intressenter (stakeholders) för samsyn och övergripande prioritering, strategisk och taktisk prioritering av funktioner/features baserat på affärsvärden/-case, användning, användarstudier, benchmarking et cetera.

Upprätthållande av varje enskild produkts produkt-backlogg, stöd och coachning av intressenter för kvalitetssäkrad kravställan. Beslut om teknikstack, arkitektur, ramverk för frontend-utveckling i samråd med tech lead och utvecklingsteam.

Tillbaka till Mats Hultgrens konsultprofil