Roll (2004-2010)

Publicistisk Chef

I Korthet

Strategiskt och operativt ansvarig för företagets digitala och tryckta produkter och tjänster för kunskapsföretag inom samhällsbyggnadssektorn. Ledare för avdelningarna inom Publishing med ca 50 medarbetare plus externa specialister. Leverans av webbtjänster, digitala och tryckta referensverk, litteratur/e-böcker samt branschmagasin (digitalt/tryckt).

Centralt för uppdraget var att modernisera och effektivisera organisation, processer och ställa om till en kundbehovsstyrd affärs- och publiceringsmodell.

Tillbaka till Mats Hultgrens konsultprofil