Roll (2004-2013)

Ledningsgrupp – Turnaround

I Korthet

Ledamot i ledningsgrupp för kunskapsföretag inom samhällsbyggnadssektorn. Initialt fokus och uppdrag för nyformerad ledningsgrupp var en omedelbar turnaround, omfattande alla aspekter av företagets verksamhet och organisation.

Resultatet var hållbara affärsmodeller, fokuserad organisation, effektivisering av processer och arbetsmetoder samt moderniserade produkter och tjänster.

Övergripande ansvar som del i ledningsgruppen omfattade strategi och taktiska mål, budgetering, organisation, tillväxt och expansion, partnerskap, förberedande av styrelsematerial och medverkan vid årlig strategiplanering med styrelse.

Tillbaka till Mats Hultgrens konsultprofil