Uppdrag (2014-2019)

LEDNINGSGRUPP – STARTUP/TILLVÄXT

I Korthet

Medlem av företagets ledningsgrupp genom dess startup- och tillväxtfaser, tolkning/konkretisering av grundaren/VD:ns företagsvision. Övergripande ansvar omfattade strategiska och operativa beslut och mål, budgetering, organisation och struktur samt tillväxt och expansion (geografiskt och applikationsområde), M&A, upprättande av partnerskap, förberedelse av styrelsematerial et cetera.

Tillbaka till Mats Hultgrens konsultprofil