Uppdrag (2017-2019)

Ledning, Offshore Partner

I Korthet

Utvärdering och upphandling av offshore-partner för expansion av utvecklingsteam. Följdes av operativ onboarding, ledning och coachning av offshore-teamet och dess medlemmar. Försäkran om operativ inriktning och effektivitet i utvecklingsprocessen.

Uppdraget innebar att vara på plats i Lviv, Ukraina en vecka i månaden för att etablera och upprätthålla inkluderande samt förståelse för företagets affärsmål, prioriteringar och applikationsområde. Tvärfunktionellt team bestående av designer, frontend-, backend- och fullstack-utvecklare, systemarkitekter och QA/Test.

Tillbaka till Mats Hultgrens konsultprofil