Roll (2014-2019)

Affärsorienterad CTO

I Korthet

Ansvarig för företagets teknikstrategi och implementering av skalbar, moln-baserad teknik-arkitektur baserad på MS Azure, med utgångspunkt från företagets expansionsplaner. Ansvar för att accelerera produkt- och tjänsteutveckling från “single market/single application” till att omfatta en produktportfölj av ett eko-system för frilansadministration för flera geografiska marknader. Implementering och vidareutveckling av agil utvecklingsmetodik (Scrum).

Etablerade utvecklingsresurser från en extern konsult till ett tvärfunktionellt, distribuerat team bestående av 18 utvecklare och specialister. Utvecklingsteamen baserade i Stockholm och Lviv, Ukraina.

Tillbaka till Mats Hultgrens konsultprofil