Roll (2011-2013)

Affärsorienterad CTO/CIO

I Korthet

Strategiskt och operativt ansvarig för företagets roadmap för utveckling av digitala B2B-tjänster som affärsorienterad IT-chef. Ledning och dimensionering av interna utvecklingsavdelningen, implementering av agila metoder. Upphandling, onboarding och integrering av externa utvecklingsresurser med intern IT-avdelning.

Roll som agil produktägare i flertalet utvecklingsprojekt. Ledning av interna och externa intressenter (stakeholder), backlog-hantering, kravställan, sprint-planering med mera. Ansvarig för extern driftmiljö för utveckling och produktionssystem.

Tillbaka till Mats Hultgrens konsultprofil