HiGear profil

Lottis Bergson

Introduktion

Lottis Bergson har nära 30 års erfarenhet av förändringsarbete i ledande positioner. Under 15 år har hon haft en aktiv drivande roll inom digitalisering. Hon har varit chef under alla år med plats i ledningsgruppen.
Sedan 2016 arbetar Bergson med fokus på ledarskapsfrågor och grupputveckling. Hon coachar också individer och grupper i olika typer av arbetsrelaterade frågor, och verkar för effektiva och hållbara arbetsmiljöer. Hon har mångårig erfarenhet av internationellt arbete. I botten är Lottis Bergson lärare och brinner för utveckling, utbildning och ledarskapsträning.

Specialistområden

Hjälpa team och arbetsgrupper att slå uppsatta mål
Genom att skapa trygga och effektiva team som till fullo utnyttjar medlemmarnas styrkor och kompetens bidrar Lottis Bergson till att de olika målen för verksamheten nås snabbare och med mer precision. Oftast varvas skarpa case med reflektioner på samverkan och arbetssätt, i teori och praktik.
Stötta enskilda chefer och medarbetare
Att utmana och vidga klientens egna perspektiv genom att ställa öppna, nya och kanske helt oväntade frågor är viktigt för att hjälpa den enskilde att hitta sin bästa väg framåt. Oavsett om det gäller den egna utvecklingen eller att leda organisationen på bästa sätt kan coachning bidra till nya perspektiv och framgångsrika handlingsplaner.
Praktiskt handleda chefer i det operationella arbetet
Tillsammans med respektive chef eller arbetsledare förbereda möten och annan kommunikation med medarbetare. Uppföljning i form av feedback på genomförda aktiviteter och utformning av planer framåt.

Befattningar

(i urval)

  • Certifierad coach ACC av International Coach Federation. Har sedan 2016 varit aktiv i eget bolag med kunder i både småföretag och större koncerner.

  • Chief Content Officer på IDG AB. Ansvarig för samtliga B2B-varumärken, inklusive bemanning, redaktionell produktion, varumärkespositionering samt ansvarig för budgeterad vinst och utveckling.

  • Digital Director på IDG AB. Ytterst ansvarig för utvecklingen av digitala tjänster och plattformar för samtligavarumärken på inom IDG Sverige AB.

  • Affärschef för IDG.se, den centrala sajten för IDG AB.

r

Engagera HiGears Specialister i dag!

Kom i gång snabbt med ditt förändringsarbete och få det fokuserat och hållbart. Klicka och kontakta oss nu!