HiGear profil

Fredrik Agrén

Introduktion

Fredrik Agrén har jobbat med operativ förändring i över 20 år. Han har haft ledande positioner inom främst mediabolag, där de senaste åren präglats av såväl tuffa omorganisationer som komplexa digitaliseringsprojekt. Som erfaren ledare och chefsutvecklare har organisationerna och dess bolagsstyrning under hans ledning kunnat anpassa sig till de nya affärsvillkoren och kraven från kunderna.

Fredrik Agrén har jobbat i flera internationellt styrda bolag och har genom sin långa erfarenhet i förändringsmiljö byggt upp förmågan att förstå bolagens alla perspektiv – från marknad- och säljavdelning till produktion, teknik, HR, juridik och inte minst de för ledning, VD och ägare.

Specialistområden

Organisationsanpassning

Få förändringar går att genomföra utan att organisation och medarbetare påverkas. Fredrik Agréns omvittnade förmåga att kartlägga organisationer, inventera kompetenser samt förstå och analysera de kritiska processerna skapar bättre förutsättningar för ett smidigare förändringsprojekt.

Styrtal och Mätning
Det finns inget mer affärskritiskt än att kunna styra och mäta sin verksamhet för att på så sätt säkra att utveckling och affärer går åt rätt håll. Men ibland hinner man inte följa upp och agera på de nyckeltal som finns. Eller så har man inte identifierat sina viktigaste styrtal! Fredrik Agréns erfarenhet av företagsstyrning och optimering ger värdefulla insikter om allt från lönsamhet och kostnadskontroll till effektivitet, leverans och olika måluppfyllnader.
Ledarskap/Chefscoachning

Ibland är det ganska lätt att ringa in vad som måste förändras för att företaget ska överleva. Men desto svårare att förverkliga själva förändringen. Utmaningen brukar handla om att cheferna inte förstår hur tidskritisk förändringen är. Kanske har de inte tillräckliga erfarenheter. Eller helt enkelt saknar det mod som krävs. Med Fredrik Agréns tydliga stöd och utvecklande coachstil ökar tempot i varje förändringsprojekt!

Befattningar

  • COO, Chief Operation Officer, Bonnier Magazines & Brands. Ledde effektiviseringsprojekt runt flera av förlagets titlar, byggde upp en datadriven digitalorganisation samt organiserade om flera av företagets avdelningar – under löpande verksamhet.
  • Förlagschef, International Data Group. Digitaliserade tidningsaffären, effektiviserade de redaktionella processerna, kompetensväxlade bemanningen samt ledde förlagets chefredaktörer.
  • Styrelseordförande Reset Media. Effektivisering av verksamheten samt bygga upp en digital affär.
  • COO/förändringsledning HästNet.se. Total företagsomgörning, med ändrat fokus på den digitala affären och uppbyggnad av responsiv, datadriven sajt.
  • Grundare och chefredaktör PC för Alla, Sveriges största pc-tidning.
  • Operativ förändringsledning Bonnier News, i sammanslagning med Bonnier Magazines & Brands.
r

Engagera HiGears Specialister i dag!

Kom i gång snabbt med ditt förändringsarbete och få det fokuserat och hållbart. Klicka och kontakta oss nu!