HiGear profil

Anette Östergren

Introduktion

Anette Östergren har de senaste 20 åren arbetat med stora förändringsprojekt på både strategisk och operativ nivå. De senaste 15 åren i ledande befattningar, som VD och HR-chef. Anette är jurist och har också en bakgrund från advokatbyrå.
Att genomföra hållbara förändringar kräver stort fokus på personalens arbetsmiljö, beteende och välmående men självklart också djupa kunskaper om de regler som styr förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Specialistområden

Ledarskap i förändring
Medarbetarnas inställning till förändringsarbetet är helt avgörande för utfallet. Förutom kompetens kring de regelverk som är tillämpliga handlar det om att skapa förståelse, bygga relationer, skapa förtroende och riktig arbetsglädje.
Arbetsrätt och förhandling
Arbetsrättens regler sätter ramarna för arbetsgivares och arbetstagares rättigheter och skyldigheter. Det är vår skyldighet som arbetsgivare att kunna tolka reglerna och veta hur vi använder dem på bästa sätt. För bolagets och personalens bästa.
Arbetsmiljöfrågor

Kraven på arbetsgivare vad gäller arbetsmiljöfrågor ökar, och då inte bara de mer traditionella miljöfrågorna utan också alla de delar som skapar ett företag där alla medarbetare kan växa. Att ha kontroll på vad som krävs är nödvändigt både ur företagets och medarbetarnas perspektiv.

Befattningar

(i urval)

  • Vice VD och HR-chef Sydsvenska Dagbladets AB som är södra Sveriges ledande mediehus och ger ut morgontidningarna Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad, med editionerna Nordvästra Skånes tidningar och Landskrona Posten.

  • VD Kompetens i Skåne AB. Ett rekryteringsbolag som framför allt arbetade med bemanning av redaktionell personal. Bolaget omsatte som mest omkring 80 MKr.

  • Advokatfirman Brorström & Partners. Advokatfirman sysslade uteslutande med affärsjuridik. Förutom att hantera allmänna affärsjuridiska ärenden var Anette Östergren byråns specialist i arbetsrätt.

  • Advokatfirman Lindahl. Advokatfirman var specialiserad på affärsjuridik i allmänhet och obeståndsproblematik i synnerhet.

r

Engagera HiGears Specialister i dag!

Kom i gång snabbt med ditt förändringsarbete och få det fokuserat och hållbart. Klicka och kontakta oss nu!