Taktisk rådgivning för snabbare förändring

Ta hjälp av operativa ledare från HiGear som konkret stöd för dem som leder förändringen.

Fördelarna med HiGear 

Z

Erfarenhet

HiGears operativa specialister har alla drivit en rad förändringsprojekt tidigare. Vi har gjort jobbet.

360-perspektiv

Den samlade kompetensen från HiGear täcker in alla perspektiv för att framgångsrikt nå hållbar förändring.

A

Snabbhet

HiGear hjälper dig att få fart på  förändringsarbetet genom analys, rådgivning och att snabbt agera för att reducera hinder.

HiGears fokusområden

Ledning och styrning

Använd HiGears breda erfarenhet i ditt uppdrag som VD eller ledare för verksamheten, och engagera oss som bollplank och rådgivare. Vi har den praktiska kompetensen och förståelsen efter att ha suttit i samma roller och stått inför liknande utmaningar. Få fler perspektiv att tackla utmaningarna i att balansera ansvaret för både det dagliga och det långsiktiga, både det existerande och det nya.

Affären

Affären är det centrala i verksamheten, det är lätt att tappa fokus på den när så mycket ska göras om. Låt oss vara ett aktivt stöd när ni skapar ert nya kommersiella ekosystem. HiGears specialister har konkret erfarenhet av hela flödet – från paketering och prissättning, till kundresan och införande av effektiva styrsystem. Och redskapen att försäkra dig om att affären håller i längden. Låt oss stötta, i bakgrunden eller i en mer aktiv roll.

Struktur och processer

Få bukt med förödande hinder som står i vägen för den nödvändiga förändringen, som tidstjuvar, otydliga mandat, oklart ansvar och gamla ”ärvda” rutiner. Tillsammans identifierar vi problemen och tar fram hållbara, förankrade processer som fungerar. Vi jobbar tillsammans för att sätta rätt prioriteringar och skruva upp effektiviteten till max.

Tekniskt stöd och Utveckling

Vi coachar produktägare, utvecklingsansvariga, team och intressenter. Och ser till att fokus och prioriteringar är på plats för teknikstöd till avgörande affärsprocesser och utveckling av nya digitala lösningar –  från användarcentrerad kunskapsinsamling och kravställan, till kvalitetssäkrade, skalbara leveranser.

Prenumerera på HiGears tips

r

TA STEGET TILL SNABBARE HÅLLBAR FÖRÄNDRING

Se till att ditt förändringsarbete är snabbt, fokuserat och hållbart. Klicka och kontakta oss direkt!