Tips och råd

BYGG AFFÄRSVÄRDE MED RÄTT KPI:ER

Tidigare resonerade vi om förutsättningarna att sätta upp och använda sig av affärsvärde för att prioritera och leda förändringsarbete.

STRUKTURERAD FEEDBACK GER KVALITET I FÖRÄNDRINGEN

Du jobbar säkert redan med feedback. Men sättet vi ger (och tar emot) feedback varierar. Enormt. Eftersom det är ett kraftfullt verktyg kan en “felanvändning” motverka syftet och till och med gränsa till mobbning! Därför är det viktigt att det görs på rätt sätt.

Prioritera lättare med enkel metod

Metoden är enkel, tydlig och kan användas av dig själv och teamet eller medarbetarna hos dig. Den kallas Prioriteringsmatrisen eller Eisenhowermetoden.

10 punkter om affärsvärde

Vi tänkte resonera en stund om begreppet ”affärsvärde”. Det dyker frekvent upp i diskussioner i verksamheten, men saknar ofta en gemensam definition. Det används som argument (och ibland murbräcka) för att motivera initiativ och agerande. I många fall är definitionen av ”affärsvärde” = ”det som ger intäkter”.