page title icon Articles & Podcast Episodes

CPO, CHIEF PRODUCT OFFICER

ROLL (2017-2019) I KORTHET Ansvarig för övergripande strategi och operativ Produkt- och Tjänsteutveckling av mobila och webbaserade B2B- och B2C-tjänster – Freelancing Business Administration, External Workforce Management och Freelancer/Company Assignment samt Kompetens/Uppdrags-matchning.Ägare av övergripande roadmap för Produkt-/Tjänsteutbud, kravställan, funktions- och feature-specifikationer samt företagets digitala lösningar.Ledamot av ledningsgrupp – representant för Produktutveckling och Teknik.

BYGG AFFÄRSVÄRDE MED RÄTT KPI:ER

Tidigare resonerade vi om förutsättningarna att sätta upp och använda sig av affärsvärde för att prioritera och leda förändringsarbete.

STRUKTURERAD FEEDBACK GER KVALITET I FÖRÄNDRINGEN

Du jobbar säkert redan med feedback. Men sättet vi ger (och tar emot) feedback varierar. Enormt. Eftersom det är ett kraftfullt verktyg kan en “felanvändning” motverka syftet och till och med gränsa till mobbning! Därför är det viktigt att det görs på rätt sätt.

NALLE SÖDERSTRÖM

Nalle Söderström har de senaste 20 åren jobbat som entreprenör och intraprenör i Norden, Europa och Nordamerika. Med primärt fokus på att starta och bygga bolag, som grundare, vd, accelerator och investerare. Med naturligt DNA för organisk tillväxt har Nalle grundat bolag som Mediaplanet, Rchery och Capillar Ventures. Drivit Business Development på Bonnier Ventures och varit Chief Business Acelerator på Bonnier Mag.

Prioritera lättare med enkel metod

Metoden är enkel, tydlig och kan användas av dig själv och teamet eller medarbetarna hos dig. Den kallas Prioriteringsmatrisen eller Eisenhowermetoden.

lars dahmen

LARS DAHMÉN

Lars Dahmén har jobbat i mer än 30 år i ledande befattningar, de senaste 15 åren som VD och styrelseordförande, bland annat på Sydsvenska Dagbladet, IDG och Bonnier Magazines.

10 punkter om affärsvärde

Vi tänkte resonera en stund om begreppet ”affärsvärde”. Det dyker frekvent upp i diskussioner i verksamheten, men saknar ofta en gemensam definition. Det används som argument (och ibland murbräcka) för att motivera initiativ och agerande. I många fall är definitionen av ”affärsvärde” = ”det som ger intäkter”.